پ ن پ

در این بخش مطالبی در زمینه ی تاریخچه ی مکاتب و اسطوره ها قرار داده می شود

مديران انجمن: pejmanava, CafeWeb, Dabir, Noha, bahar, Modir-Elmi

پ ن پ

پستتوسط uoshanaderpor » پنج شنبه اسفند ماه 23, 1391 3:14 am

جلو توالت عمومی هستم یارو میگه ببخشید شما هم تو صف توالت وایسادین..؟ پ نه پ…. ما سوسکیم اومدیم نهار!


• با خانواده رفتیم پارک 60 ساعته تو صف دستشویی ایستادم و مثل مار افعی دارم به خودم میپیچم ، بابام اومده میگه: می خوای بری دستشویی پ ن پ 120 ساعته تو صفم میخوام برم با سوسکا کنفرانس بزارم….!


• ترم جدید رفتیم سر کلاس استاد ترم پیش میگه:… شما رو انداختم؟؟ پ ن پ! دیدم امروز خوشگل شدی اومدم که باهم بعد کلاس بریم بیرون…!


• بابام مسواک دستم دیده میگه میخوای مسواک بزنی میگم ن پ می خوام اسبمو غشو کنم!


• بعد از کلی پس انداز رفتم دندون پزشکی که از نامیزونی درشون بیارم: منشی میگه دندوناتو میخوای سیم کشی کنی میگم پ نه پ میخوام لوله کشی کنم شایدم داربست بستم!


• رفتیم بلیت کانادا بگیریم زنه میگه سیاحتیه؟میگم پـــ نــه پــــــ زیارتیه میخوام برم امامزاده سید ریچارد!


• صبح رفتم کنکور بدم .مراقب میگه تو هم اومدی کنکور بدی؟ پـــ نه پـــ اومدم اینجا برم دسشویی!


• برای طرح یه شکایت رفتم کلانتری طرف می گه از کسی شکایت دارین؟ پـــ نــه پــــــ اومدم فرار مایکل اسکافیلد رو از فاکس ریور گزارش کنم!


• رفته بودم مدرسه تا رسیدم خونه مامانم میگه رفتی مدرسه برگشتی پسرم؟ میگم پ نه پ همونجا موندم این برادر دوقلو گم شدمه جلوت واستاده!


• رفتیم سر خاک یکی از فامیلامون ساکت نشستیم پسر خاله ام میگه ساکتی!!! پ نه پ بلند شم برات سیا نرمه نرمه رو بخونم!؟


• رفتم یه جا نظر بدم پرسید: اومدی نظر بدی؟پ نـ پ اومدم ببینم لینک نظرسنجیتون کار می کنه یا نه!


• توخیابون واستادم منتظره تاکسیم تاکسی جلو پام ترمز زده میگه تاکسی میخوای میگم پ نه پ نه وایستادم زیر پام علف سبز شه!


• رفتم آموزش دانشکده میگم کارناممو میخوام میگه کارنامه ی این ترمتو میخوای؟پ نه پ بیل گیتس پیشنهاد کار بهم داده گفته فقط ریز نمراتتو بفرست رسمیت کنم!


• رفتم کتابخونه کتاب امانت بگیرم، متصدی کتابخونه میگه: میبرین؟؟؟ پ نه پ میخوریم…!


• بهشت زهرا دنبال قبر یکی می گشتیم. یه آدم خوشحال اومده داره با ما رو سنگ قبرا رو می خونه. بعد میگه دنبال قبر کسی می گردین؟ پـــ نــه پــــــ دستیار عزرائیلم اومدم ببینم کسی زود تر از موقع نمرده باشه!


• زنگ خونه رو میزنم مامانم میپرسه میخای بیایی تو؟ پـــ نــه پــــــ می خوام ببینم اف ف سالمه یا نه!


• خونمون رو عوض کردیم به بابام میگم کی واسه خونه خط میگیری؟میگه خط تلفن؟ پـــ نــه پــــــ خط نستعلیق روزی دوبار هم از روش بنویسیم!


• رفتم فروشگاه میگم سیخ داری؟میگه برا کباب؟ پ ن پ برا خاروندن دیافراگمم از تو دهنم می خوام!


• ماشین رو بردم سرویس ، میگم فـــیلترش هم بذار، میگه فـــلتر هوا؟پ نه پ فیلتــر شکن بذار ماشین شبا بتونه بیاد فیسبوک!


• داداشم گفت چرا بال بال میزنی؟چیزی پرید تو گلوت؟ گفتم پـــ نــه پــــــ دارم خودم رو آماده پروار میکنم!


• تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن. مامان اومده میگه چیزی شکوندی؟ پـــ نــه پــــــ شیشه ی نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین!


• بنده خدا چاقو خورده در حد بنز داره ازش خون میره بردیمش اورژانس پرستار میگه اوردین بستری کنین؟میگم پـــ نــه پــــــ اوردیم خون بده بریم!


• کله صبحی رفیقم میخواست بیاد درس بخونیم بهش زنگ زدم گفتم دوتا نونم بگیر بیار گفت واسه صبونه؟ پـــ نــه پــــــ واسه ذخیره سازی تو روزای سخت زمستون!


• خواهرم از بیرون میاد خونه..میبینه پشت سیستمم…میگه کامپیوتر روشن کردی؟؟؟ پـــ نــه پــــــ دکتر گفته بشین جلوی مانیتور خاموش زل بزن بهش واسه چشات خوبه…!


• میری مسجد وضو بگیری تا نماز بخونی میبینی یه آقایی میرسه میگه پسر جان وضو میگیری میگی پـــ نــه پــــــ میخوام قزل الا صید کنم!


• نون بربری خریدم همسایمون منو دیده میگه نون بربریه؟ پـــ نــه پــــــ ماشین جدیدمه طرح بربری تولید شده!


• تو لباس فرم منو دیده میگه سربازی؟ پـــ نــه پــــ عضو سیاه لشگر سریال مختارم محل فیلم برداری رو گم کردم!


• ساعت 7 صبح رفتم برا امتحان دانشگاه نگهبانه میپرسه امتحان داری؟ میگم پــ نه پــ اومدم خمیر بگیرم بدم دست نونوا!


• تو هواپیما نشستم دارم دعا می خونم بغل دستیم می گه دعا می کنی سالم برسی؟پـــ نــه پــــــ دوست دارم صحنه سقوط هواپیما رو از نزدیک ببینم دعا می کنم سقوط کنیم!


• از بالا در دارم میام تو خونه بابام از راه رسید میگه باز تو کلید یادت رفت؟ پـــ نــه پــــــ دارم آمادگی جسمانیمو تست میکنم امشب میخوایم بریم سرقت!!!


• یکی زنگ زده میگه شما فرشادین میگم نه میگه پس اشتباه گرفتم؟ پـــ نــه پـــــ من فرشادم صدای تورو شنیدم آلزایمرگرفتم یادم نیست !!!


• اومده از خواب بیدارم کرده میگه خوابی ؟ پـــــ نه پــــ دوستم چشم گذاشته منم رفتم زیر پتو قایم شدم نصف شبی!


• یارو عکسمو دیده میگه:اااا دماغ خودته این؟ پــــــ نــه پــــــ دماغ اجدادمه که بینی به بینی، نسل به نسل منتقل شده الان رسیده به من!!!!


• رفتم بانک پول بگیر مکارمنده میگه پول رو میبرین؟ گفتم پ نه پ میخوام وایسم اینجا هر کس رقصید بریزم رو سرش شاباش بدم!


• رفتیم غار علیصدر. به رفیقم خفاش نشون دادم. میگه وای خفاشه! گفتم پ نه پ بتمن بود. اجاره خونه گرونه اینجا سکونت دارن فعلا!!!


• به یارو راننده میگم.. آقا اگه میشه یکم سریعتر.. الان هواپیما میپره…میگه..به سلامتی مسافرین؟….گفتم پ نه پ فندک هواپیما دیشب دستم جامونده… میرم بدم به رانندش!


• رفتم بالای برج میخواستم خودمو بندازم پایی نیارو میگه میخوای خودکشی کنی؟ گفتم پ نه پ اومدم ببینم سرعت صفر تا صدم از این بالا تا پایین چقدر میشه، بجای پروژه بدم دانشگاه!


• رفتم سم بخرم واسه سوسک یارو میگه میخواین سریع بمیره؟! گفتم پ نه پ میخوام شکنجش کنم ازش اعتراف بگیرم!!!


• به اپراتور اداره میگم لطفا شماره فلانی رو برام بگیر. میگه گرفتم وصل کنم؟ گفتم پ نه پ فوت کن, قطع کن!


• زنگ زدم 115،میگه آمبولانس میخواین قربان؟ گفتم پ نه پ یه پلیس 110 میخوام, بقیش هم آدامس بدین!


• یارو اومده می بینه همکارم توی اتاق نیست باز می پرسه خانم فلانی نیست؟ گفتم پ نه پ هستن. افتادن پشت اون کمد. با خط کش بزن دربیاد!


• حواسم نبود با صورت رفتم تو در میگه ندیدیش؟ گفتم پ نه پ من دارکوبم می خوام با منقار یه سوراخ برا خودم باز کنم برم تو!


• زنگ زدم میگم مامان بیا منو گرفتن…میگه خاک تو سرم, گشت ارشاد؟ گفتم پ نه پ مرکز نخبگان ایران!


• سوار تاکسیم میگم آقا نگه دارید میگه پیاده میشی؟ گفتم پ نه پ میخوام باد لاستیکا رو چک کنم…!!


• طوطی گرفتم فامیلمون اومده میگه طوطیه؟گفتم پ نه پ یا کریمه یه کم با فتوشاپ تغییرش دادم!


• داشتم تلویزیون میدیدم بعد مادر بزرگم اومده کانال رو عوض کرده بعدش به من میگه داشتی میدیدی؟؟؟!!! گفتم پ نه پ داشتم گرمش میکردم تا شما بیای ببینی!!!!!


• به استاد میگم لطفا کمکم کنید دارم مشروط میشم میگه نمره میخوای گفتم پ نه پ نظر شما رو در مورد مقدار و جنس خاکی که باید بریزم تو سرم میخوام!


• یارو زده روح الله داداشی رو کشته حالا گرفتنش… میگه حالا چی میشه؟ اعدامم میکنن؟ میگم پ ن پ، میری مرحله ی بعد باید محراب فاطمی رو هم بکشـــ ـی!!!

برای نویسنده این مطلب uoshanaderpor تشکر کننده ها:
bahar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
uoshanaderpor
کاربر فعال
کاربر فعال
 
پست ها : 83
تاريخ عضويت: دوشنبه خرداد ماه 15, 1391 11:30 pm
تشکر کرده: 49 بار
تشکر شده: 90 بار
امتياز: 40

پستتوسط pejmanava » پنج شنبه اسفند ماه 24, 1391 1:24 pm

نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » پنج شنبه اسفند ماه 24, 1391 1:25 pm

نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » پنج شنبه اسفند ماه 24, 1391 1:30 pm

نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » پنج شنبه اسفند ماه 24, 1391 1:31 pm

نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » پنج شنبه اسفند ماه 24, 1391 1:39 pm

نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » پنج شنبه اسفند ماه 24, 1391 1:41 pm


برای نویسنده این مطلب pejmanava تشکر کننده ها:
bahar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » جمعه اسفند ماه 25, 1391 7:04 pm

نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » جمعه اسفند ماه 25, 1391 7:13 pm


برای نویسنده این مطلب pejmanava تشکر کننده ها:
bahar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » يکشنبه اسفند ماه 26, 1391 12:12 am

نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » سه شنبه اسفند ماه 28, 1391 1:18 am


برای نویسنده این مطلب pejmanava تشکر کننده ها:
bahar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط pejmanava » چهارشنبه اسفند ماه 30, 1391 2:24 pm


برای نویسنده این مطلب pejmanava تشکر کننده ها:
bahar (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
pejmanava
کاربر حرفه ای سایت
کاربر حرفه ای سایت
 
پست ها : 2997
تاريخ عضويت: جمعه آبان ماه 4, 1391 12:30 am
محل سکونت: Mahabad
تشکر کرده: 2893 بار
تشکر شده: 3332 بار
امتياز: 25740

پستتوسط bahar » چهارشنبه اسفند ماه 30, 1391 3:34 pm
نماد کاربر
bahar
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 3506
تاريخ عضويت: چهارشنبه آذر ماه 15, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 5837 بار
تشکر شده: 5121 بار
امتياز: 33890

پستتوسط bahar » چهارشنبه اسفند ماه 30, 1391 3:38 pm


نماد کاربر
bahar
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 3506
تاريخ عضويت: چهارشنبه آذر ماه 15, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 5837 بار
تشکر شده: 5121 بار
امتياز: 33890

پستتوسط bahar » چهارشنبه اسفند ماه 30, 1391 3:41 pm


برای نویسنده این مطلب bahar تشکر کننده ها:
pejmanava (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
bahar
مدیر انجمن
مدیر انجمن
 
پست ها : 3506
تاريخ عضويت: چهارشنبه آذر ماه 15, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 5837 بار
تشکر شده: 5121 بار
امتياز: 33890

بعدي

بازگشت به تاریخچه ی مکاتب و اسطوره ها

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان