صفحه 1 از 1

بندگی خدا

پستارسال شده در: سه شنبه اسفند ماه 26, 1393 5:05 pm
توسط asmaa
خداوند متعال انسان را برای عبادت وبندگی آفریده است
وامکانات ونعمت های فراوانی را در اختیار او به منظور
رشد وشکوفایی او قرار داده است, بنابراین انسان در مسیر
اصلاح وتربیت خود ورسیدن به کمال باید براساس
فرمان خداوند وطبق دستورات او از این نعمت ها
وامکانات استفاده کند.بر انسان لازم است که بداند
عاقبت وسرانجامش در دست خداوند وبه سوی او است و
راه گریزی هم ندارد پس بایسته است که وجودش مملو
از ترس واحساس مسیولیت باشد وبا خداوند پیمان بندگی
بندد وپیرو برنامه ای باشد که خداوند برایش مقرر
ودر کتابش نازل کرده است
وتنها خدا را پناه ویاری دهنده ی خود بشناسد
وبه وسیله ی ایمان وعمل صالح خود را به او
نزدیک کند تا به سعادتمندی دنیا وآخرت دست یابد.

برگرفته از کتاب بندگی ماموستا ناصر

Re: بندگی خدا

پستارسال شده در: دوشنبه شهريور ماه 23, 1394 6:16 pm
توسط ghassam